Inspectieproject ongekeurde liften - De periodieke keuring van liften blijft aandacht vragen

In 2016 heeft de Inspectie SZW de periodieke herkeuringsverplichting van liften geïnspecteerd. Het blijkt dat de naleving van de keuringsverplichting door eigenaren van liften te wensen overlaat. De keuringsverplichting is bekend, maar heeft niet altijd genoeg aandacht. Er zijn 191 waarschuwingen gegeven.