Inspectieresultaten Arbozorg in de hotel- en restaurantbranche

Van 1 september 2022 tot 1 maart 2023 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie bij werkgevers in de hotel-restaurantbranche gecontroleerd of zij voldoen aan de arbozorgbepalingen. Bij ruim 700 werkgevers is gekeken of zij beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbokerndeskundige. Deze documenten vormen de basis voor gezond en veilig werk.

Bekijk de resultaten: