Inspectieresultaten Arbozorg in de café- en restaurantbranche

Van 1 maart tot 1 november 2023 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie bij 10 procent van de middelgrote werkgevers (5-9 werknemers) in de café-restaurantbranche gecontroleerd of zij voldoen aan de arbozorgbepalingen. Bij 644 werkgevers is gekeken of zij beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbokerndeskundige. Deze documenten vormen de basis voor gezond en veilig werk.

Bekijk de resultaten: