Inspectieresultaten Arbozorg in de glasbewassing

Van 1 mei 2022 tot 1 oktober 2022 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie bij alle middelgrote werkgevers (maximaal 19 werknemers) en bij 20 procent van de kleine werkgevers (maximaal 4 werknemers) die zich bezig houden met glasbewassing gecontroleerd of zij voldoen aan de arbozorgbepalingen. Bij 500 werkgevers is gekeken of zij beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbodeskundige.

Bekijk de resultaten: