Inspectieresultaten Arbozorg in de hoveniersbranche

Van 1 maart tot 1 september 2021 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie bij alle kleine bedrijven (maximaal 9 werknemers) in de hoveniersbranche gecontroleerd of zij voldoen aan de arbozorgbepalingen. Bij 1137 werkgevers is gekeken of zij beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E), een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbodeskundige.

Bekijk de resultaten: