Basisinspectiemodule Arbeidstijdenwet

Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar voor de arbeidsinspecteur om vast te stellen of in een bedrijf of instelling de naleving van de Arbeidstijdenwet onderzocht moet worden en hoe zo nodig dit onderzoek uitgevoerd moet worden.

Het niet naleven van de arbeids- en rusttijdnormen verhoogt het risico op (bedrijfs)ongevallen en vergroot de kans op (beroeps)ziekten.

Voor handhaving op beleidvoering, inventarisatie en evaluatie zie basis-inspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid.

Voor inspecties met betrekking tot kinderen en jeugdigen zie basisinspectiemodule Arbeid door jeugdigen en kinderen.