Basisinspectiemodule - Arbeidstijdenwet - Arbeid door jeugdigen en kinderen

Deze basis-inspectiemodule (BIM) is toepasbaar op (stage en reguliere) arbeid van kinderen en jeugdigen en bestaat uit 3 submodules:

  • Submodule A geldt voor reguliere arbeid in bedrijven en instellingen: (bij-)banen en vakantiewerk van jeugdigen/kinderen;
  • Submodule B geldt voor stages of praktijkonderwijs door jeugdigen/kinderen in bedrijven en instellingen, naast en in samenhang met het onderwijs. De normen voor werkzaamheden die tijdens (aan de voorwaarden voldoende) stage of praktijkonderwijs worden verricht, wijken af van de normen voor reguliere arbeid door kinderen of jeugdigen.
  • Submodule C geldt voor kinderen tot en met 12 jaar die artistieke arbeid verrichten, de zogenaamde kunstkinderen.