Basisinspectiemodule Arbeidstijdenwet - Arbeids- en rusttijdenbeleid

Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar voor de inspecteur om bij structurele arbeids- en rust-tijdovertredingen vast te stellen of een bedrijf of instelling een adequaat arbeids- en rusttijden beleid voert.