Resultaten en effecten

De Nederlandse Arbeidsinspectie wil maximaal effect bereiken met haar toezichtactiviteiten. Het meten en transparant maken van de effecten van haar inzet, laat zien hoe succesvol  interventies zijn. Daarbij wordt een mix van instrumenten ingezet. Door deze uitkomsten te delen met (potentiële) samenwerkingpartners en andere toezichthouders wil de Inspectie een bijdrage leveren aan het steeds effectiever worden van het toezicht.

Samen meer effect

Het uitgangspunt van de Nederlandse Arbeidsinspectie is “Samen meer effect”. Samenwerking is belangrijk voor flexibiliteit en innovatie. Dat krijgt vorm door:

  • De inzet van een mix van interventies. De Nederlandse Arbeidsinspectie inspecteert, doet onderzoek, communiceert, zet druk op opdrachtgevers en bevordert  ketenaanpak en samenwerking. Waar nodig worden inspecties herhaald tot de tekortkomingen zijn opgeheven. Ook volgt de Inspectie de uitvoering van toegezegde verbetermaatregelen in de werking van stelsels van werk en inkomen of certificatie. Het toezicht wordt uitgeoefend in samenwerking met andere rijksinspecties en de Belastingdienst, gemeenten, UWV en SVB. Onder leiding van het OM wordt samengewerkt ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek. Het bevorderen van naleving gebeurt samen met belanghebbenden zoals sociale partners, ketenorganisaties en kennisorganisaties.
  • Een risicogerichte aanpak die mogelijk is door een moderne en wendbare organisatievorm. Hierin wordt via een programmatische en projectmatige werkwijze de expertise van de Inspectie zo integraal en flexibel mogelijk ingezet. De Inspectie hanteert hierbij een gerichte aanpak via programma’s. Een programma bestaat uit een meerjarig palet van activiteiten, gericht op het aanpakken van de grootste risico’s en het bereiken van de grootste maatschappelijke effecten. Hiervoor kiest de Inspectie voor een thematische benadering (zoals in de programma’s voor werken met gevaarlijke stoffen of voor arbeidsuitbuiting). Daarnaast hanteert ze een sectorbenadering (zoals in de programma’s voor de metaal of de uitzendsector).
  • Het onderzoeken van ongevallen en andere meldingen en het behandelen van verzoeken tot ontheffing van wettelijke verplichtingen. In de evaluatie van deze zaken bekijkt de Inspectie hoe ze ongevallen en meldingen over onveilig, ongezond en oneerlijk werk verder kan terugdringen.
  • Het uitvoeren van stelseltoezicht door onderzoeken naar de werking en effecten van het stelsel van Werk en Inkomen.

Het formuleren van het beoogde of bereikte effect, de bijbehorende interventiemix en het zo inzichtelijk en meetbaar mogelijk rapporteren betekent een zoektocht naar de juiste vorm. In het jaarplan 2017 is hier voor het eerst invulling gegeven door per programma het beoogde effect, resultaat en rapportagemoment explicieter te benoemen.