Jaarverslag 2019

In dit jaarverslag staan veel voorbeelden van hoe de Inspectie SZW samen met anderen heeft gewerkt aan het bereiken van maatschappelijke effecten rond gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Hoe we die effecten het beste bereiken is een leerproces dat inmiddels de nodige positieve resultaten laat zien. Dialoog en samenwerking waar het kan en waar de kansen liggen. Waar regels bewust worden overtreden wordt handhavend opgetreden.