Rits de Boer: inspecteur-generaal

Rits de Boer is inspecteur-generaal. Hij werkt sinds 2015 hij de Nederlandse Arbeidsinspectie, eerst als plaatsvervangend inspecteur-generaal en directeur Analyse, Programmering en Strategie, vanaf 2021 als inspecteur-generaal.

Eerder werkte De Boer bij het ministerie van Financiën, de Inter-American Development Bank in Washington D.C. en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij die laatste o.a. bij de directies voor inkomensverzekeringen, participatie en re-integratie.

Rits de Boer heeft algemene economie en bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Groningen, de Université de Poitiers en de Université de Paris.

U kunt Rits de Boer uitnodigen voor een bijeenkomst.