Mirjam Mol: directeur Opsporing

Mirjam Mol is directeur Opsporing. Deze directie is verantwoordelijk voor het opsporen van bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting, mensensmokkel, zorgfraude, arbeidsmarktfraude en grootschalige fraude op het gebied van de sociale zekerheid.

De opsporingstaken van de Arbeidsinspectie vallen onder het gezag van het Openbaar Ministerie. Mirjam werkt sinds 2024 bij de Arbeidsinspectie.

Eerder werkte Mol als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie.

Zij was onder andere werkzaam bij het Functioneel Parket in Rotterdam, en heeft gewerkt als hoofdofficier van Justitie op Sint-Maarten en als coƶrdinerend rechercheofficier op CuraƧao.

Zij heeft binnen het Openbaar Ministerie een brede ervaring opgebouwd bij het bestrijden van de zware georganiseerde criminaliteit en bij het bestrijden van zogenaamde witteboordencriminaliteit.

Mirjam Mol studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Tilburg.

U kunt Mirjam Mol uitnodigen voor een bijeenkomst.