Mirjam Korse: directeur Toezicht en Informatievoorziening

Mirjam Korse is directeur Toezicht. Haar focus ligt bij het toezicht op onder andere blootstelling aan gevaarlijke stoffen en asbest, psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsmarktdiscriminatie en stelseltoezicht Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI). Tevens is Mirjam directeur Informatievoorziening, waaronder onder andere de informatievoorziening, analyse en onderzoek vallen.

Eerder werkte Korse onder andere als plaatsvervangend directeur bij het College Beoordeling Geneesmiddelen, als hoofd stralingsbescherming en crisismanagement bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, als afdelingshoofd bij Rijkswaterstaat en in diverse functies bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Mirjam Korse studeerde industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft, waar zijn ook de studie Advanced Industrial Design Engineering heeft afgerond.

U kunt Mirjam Korse uitnodigen voor een bijeenkomst.