Irene Gerrits: directeur Meldingen en Verzoeken

Irene Gerrits is directeur Meldingen en Verzoeken. Deze directie is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en sturing op alle meldingen en verzoeken over ongezond, onveilig en oneerlijk werk. Meldingen worden risicogericht beoordeeld en doorgeleid voor de juiste opvolging. Irene werkt sinds 2019 bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, eerst als directeur Mensen en Middelen.

Eerder werkte Gerrits o.a. als directeur bij het Nationaal Archief, een agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ook vervulde zij diverse managementfuncties bij verschillende culturele instellingen.

Irene Gerrits studeerde kunstgeschiedenis en museologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

U kuntĀ Irene Gerrits uitnodigen voor een bijeenkomst.