Frances Diepstraten: directeur Analyse, Programmering en Strategie

Frances Diepstraten is plaatsvervangend inspecteur-generaal en directeur Analyse, Programmering en Strategie. Deze directie is verantwoordelijk voor arbeidsinspectie-brede taken, zoals bijvoorbeeld de meerjarenstrategie, handhaving en boetes, bestuurlijke ondersteuning, financiën en bedrijfsvoering.

Eerder was Diepstraten onder andere plaatsvervangend directeur-generaal bij de Belastingdienst, directeur financieel-economische zaken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hoofddirecteur informatie en organisatie bij het ministerie van Defensie.

Frances Diepstraten studeerde rechten aan de University of British Columbia en de Universiteit van Tilburg.

U kunt Frances Diepstraten uitnodigen voor een bijeenkomst.