Last onder dwangsom bagage-afhandelaren Schiphol

Bagage-afhandelaren Schiphol verplicht tot aanpak fysieke belasting

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt 6 bagage-afhandelaren op Schiphol definitief een last onder dwangsom (LOD) op. De Inspectie constateert dat de betrokken bedrijven nog onvoldoende maatregelen nemen -zoals de inzet van tilhulpen en het afwisselen van taken- om ervoor te zorgen dat de fysieke belasting bij het grondpersoneel wordt beperkt. Medewerkers tillen nog steeds te zwaar of voeren bagage werkzaamheden uit die de gezondheid en veiligheid in gevaar brengen.

Afgelopen juni van dit jaar heeft de Inspectie een voornemen voor de LOD uitgedaan naar de bagage-afhandelaren. Deze konden daarop in de zomer hun zienswijzen indienen. Dat hebben zij gedaan en deze zijn beoordeeld door de Arbeidsinspectie. Inmiddels heeft Schiphol tilhulpen en bagagerobots aangeschaft die binnenkort inzetbaar worden, naast de tilhulpen die er al zijn. Ten opzichte van eerdere inspecties is verbetering zichtbaar, maar uit recente inspecties van de Arbeidsinspectie blijkt dat de bagage-afhandelaren de beschikbare hulpmiddelen nog niet op alle arbeidsplaatsen gebruiken of dat er onvoldoende wordt afgewisseld in werkzaamheden.

Fysieke belasting

De LOD verschilt per bagage-afhandelaar, de hoogste bedraagt 65.000 euro per maand als niet aan de last wordt voldaan. De last gaat over de behandeling van passagiersbagage in de bagagekelders én het laden en lossen van bagage bij de vliegtuigen op de platforms. Het afhandelen van bagage moet de komende jaren volledig worden geautomatiseerd of gemechaniseerd.

Om te voorkomen dat het grondpersoneel fysiek in de tussenliggende tijd niet te zwaar wordt belast, moeten afhandelaren ervoor zorgen dat beschikbare (til)hulpmiddelen worden gebruikt en dat er wordt afgewisseld in werkzaamheden.

LOD

Een last onder dwangsom is een verplichting die, in dit geval door de Arbeidsinspectie, op grond van de wet wordt opgelegd. Een dwangsom is een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid zolang niet binnen een bepaalde termijn aan een verplichting wordt voldaan. Het komend najaar zal de Arbeidsinspectie regelmatig controleren of de vereiste maatregelen worden genomen.