Dossier Schiphol

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de luchthaven Schiphol.

Fysieke belasting

De Arbeidsinspectie kijkt naar eerlijke, gezonde en veilige werkomstandigheden voor de medewerkers van de luchthaven. Het gaat bijvoorbeeld om de fysieke belasting van personeel tijdens het werk, maar de Arbeidsinspectie kijkt ook naar de psychosociale belasting van werknemers. Hoe hoog is de werkdruk? Hoe gaat het werken met gevaarlijke stoffen en hoe groot zijn de risico’s op een ongeval? Krijgt personeel voldoende betaald en worden de arbeidstijden gerespecteerd?

De afgelopen jaren heeft de Arbeidsinspectie op basis van risicogerichte projecten honderden inspecties uitgevoerd.

Blootstelling gevaarlijke stoffen

Op dit moment lopen er procedures, onder meer over de fysieke belasting van personeel en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen van het personeel.

Om inzicht te geven over afgeronde en lopende procedures wordt het Dossier Schiphol op deze website actueel gehouden. Het dossier wordt gevuld met relevante, openbare informatie.