Gelijkheid vrouw-man op het werk: EGAPRO scores

De arbeidsmarkt is Europees. Nederlanders kunnen overal in de EU wonen en werken en andere EU-burgers kunnen hier in Nederland wonen en werken. Dit werd treffend geïllustreerd door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die in Frankrijk heeft gewerkt.

Zij maakte daar kennis met de EGAPRO-indicator voor gelijke beloning van mannen en vrouwen op het werk, die in Frankrijk in 2019 is ingevoerd. Deze gaat over:

  • gelijkheid van lonen
  • gelijkheid bij bonussen
  • gelijkheid bij jaarlijkse loonsverhogingen
  • een gebalanceerde vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, in ieder geval bij de leiding

Economisch mag de arbeidsmarkt Europees zijn, qua regels en gebruiken is er nog veel nationaal. Geïnspireerd door de vraag wat we kunnen leren van de Franse ervaringen, heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie de indicator toegepast en in een verkenning opgeschreven waar je rekening mee moet houden als bedrijf. Daarin wordt duidelijk wat er komt kijken als je de indicator gaat berekenen.

De Arbeidsinspectie moedigt ieder bedrijf aan zelf ook zo'n berekening te maken. Zie hier hoe je dit stap voor stap kunt doen: Verkenning EGAPRO.

Uiteraard is de score van belang, maar minstens zo belangrijk is dat de uitkomst in het bedrijf wordt besproken met medewerkers en medezeggenschap.