Verkenning EGAPRO

Het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen daalt in Nederland gestaag, maar is nog niet verdwenen. In de EU wordt gewerkt aan een richtlijn voor versterking van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van onder andere beloningstransparantie.

Frankrijk loopt hierbij voorop met de EGAPRO-index. Werkgevers met meer dan 50 werknemers moeten sinds 2020 met deze index berekenen hoe goed zij scoren op gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen op het werk. Als vingeroefening is de index toegepast op de Nederlandse Arbeidsinspectie.