OM en Nederlandse Arbeidsinspectie pakken COZO-fraude stevig aan

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft dinsdag 3 mannen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Het gaat hier om vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). In het kader van hetzelfde onderzoek werden op 21 en 22 februari al 4 mannen en een vrouw aangehouden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket (OM).

De verdachten hebben voor verschillende bedrijven COZO-subsidies aangevraagd over de periode juli tot en met december 2021. Op grond hiervan is een subsidiebedrag van minimaal 2,5 miljoen euro uitgekeerd. Het vermoeden is dat zij deze gelden niet of slechts gedeeltelijk hebben gebruikt voor het inhuren van tijdelijk extra zorgpersoneel. In plaats daarvan hebben de verdachten het geld besteed aan goud en luxe goederen of zijn er grote bedragen contant opgenomen.

De aanhoudingen vonden plaats in Rotterdam, Deventer, Oss, Hoogvliet, Vleuten, Arnhem en op de luchthaven Schiphol. De aangehouden mannen (respectievelijk 27, 38, 26, 30, 30, 32 en 37 jaar) en de aangehouden vrouw (28 jaar) hebben allen de Nederlandse nationaliteit. 9 woningen van - of in gebruik - bij de aangehouden verdachten zijn doorzocht. Daarbij zijn administratie, laptops, tablets, telefoons, sieraden, horloges, goud, contant geld, vuurwapens, messen en mogelijke verdovende middelen in beslag genomen.

De subsidie Coronabanen in de Zorg was bedoeld voor zorgaanbieders, waarmee zij tijdelijk ondersteunende werknemers in dienst konden nemen. Hiermee werden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag, uitval van collega’s, overbelasting en inhaalzorg door Corona. Het ministerie van VWS heeft deze subsidieregeling in februari 2022 tijdelijk opgeschort. Dat gebeurde nadat zij signalen had ontvangen van de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling.

De Arbeidsinspectie heeft meer meldingen ontvangen over COZO-fraude door andere bedrijven. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Mogelijk zullen meer aanhoudingen volgen. Een deel van deze bedrijven zal binnenkort een brief van het Openbaar Ministerie ontvangen. Daarin staat dat zij mogelijk ten onrechte COZO-subsidie hebben ontvangen of die subsidie voor andere doeleinden hebben gebruikt. De brief moet ertoe aanzetten om de (te veel) ontvangen COZO-subsidie terug te betalen. De Arbeidsinspectie zal nader onderzoek doen en kan vervolgacties ondernemen wanneer reacties op de brief uitblijven.