Vacatures Gevaarlijke stoffen

Vacatures Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen risico’s opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de mensen die ermee werken. Jaarlijks sterven in Nederland circa 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Nog lang niet alle bedrijven hebben deze risico’s al goed in beeld. Wij zorgen dat dat gebeurt. Dat bedrijven maatregelen nemen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo laag te houden dat er geen gezondheidsrisico’s optreden. Dat doen we in 4 stappen: inventariseren en registreren van de gevaarlijke stoffen, onderzoeken van de blootstelling van werknemers, beoordelen van maatregelen tegen blootstelling en zorgen dat deze maatregelen uitgevoerd en geborgd worden.

Werken als inspecteur gevaarlijke stoffen

Als inspecteur gevaarlijke stoffen voer je inspecties uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De nadruk ligt op blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (CMR) zoals formaldehyde, chroom-6 en dieselmotoremissie. De werkgever is verantwoordelijk om vast te stellen hoeveel risico werknemers lopen en welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen. Jij beoordeelt of de maatregelen op de juiste manier zijn uitgevoerd en onderneemt actie als dit niet het geval is.

Het werk bestaat uit een mix van waarnemingen op locatie, het uitwerken van je bevindingen in rapporten en het vastleggen in systemen. Daarnaast behandel je klachten en doe je onderzoek bij ongevallen. Weten wat je kunt verwachten? Op een speciale pagina hebben we alles voor je op een rij gezet.

Ons werk

Onderstaande verhalen en films geven een beeld van ons werk. Op inspectiewerkt.nl kun je nog meer voorbeelden zien van ons werk.