Vacatures Arbo

Wat zijn goede arbeidsomstandigheden? Dat is vastgelegd in wetten en regels, zoals de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Bij de Nederlandse Arbeidsinspectie houden we toezicht op de naleving van deze wetten en regels. Bij wie en hoe vaak we langskomen, hangt af van een inschatting van risico’s: hoe groter deze risico’s, hoe vaker we langskomen. Denk aan de bouw of voedselverwerking. Bij overtredingen kunnen we sancties opleggen. Zo zorgen we voor veilig, gezond en eerlijk werk voor iedereen.

Werken als inspecteur Arbo

Als inspecteur Arbo voer je inspecties uit bij bedrijven in één van de landelijke regio’s. Deze regio’s komen grotendeels overeen met de provincies en het centrale kantoor staat in Utrecht. Het werk bestaat uit een mix van waarnemingen op locatie, het uitwerken van je bevindingen in brieven of rapporten en het vastleggen in systemen. Daarnaast behandel je klachten die bij ons meldpunt binnenkomen. Ook doe je onderzoek bij ongevallen.

Meerdere mogelijkheden

Naast werken op locatie in je eigen regio kun je ook meewerken aan landelijke programma’s. Hierbij staat een sector of thema centraal, zoals asbest (inventarisatie, melding en verwijdering) of toezicht op normen en certificering, bijvoorbeeld van potentieel gevaarlijke machines. Programma’s hebben een brede scope en we richten ons daarbij ook op de langere termijn, verbanden met naastliggende gebieden of internationale regels.

Als je solliciteert, bespreken we met jou waar je voorkeur naar uitgaat. Wil je meer informatie over het werken als inspecteur? Op een speciale pagina hebben we alles voor je op een rij gezet.

Terugkijken webinar

Heb je vragen over het werk? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Je kunt het webinar van 17 mei terugkijken. Dan krijg je meer informatie over de inhoud van het werk en kun je kennismaken met een aantal inspecteurs.

Ons werk

Onderstaande verhalen en films geven een beeld van ons werk. Op inspectiewerkt.nl kun je nog meer voorbeelden zien van ons werk.