Werkinstructie Gasexplosiegevaar

Werkgevers zijn verplicht om de gevaren met explosieve atmosferen en de bijzondere risico's die daaruit kunnen voortvloeien te beoordelen. Deze gevaren kunnen bestaan op plaatsen waar wordt gewerkt met brandbare stoffen of waar brandbare stoffen kunnen ontstaan of vrijkomen. Deze werkinstructie bevat een beschrijving van de stappen die doorlopen kunnen worden bij het herkennen, identificeren, evalueren en beheersen van deze risico’s.

Deze werkinstructie geldt in combinatie met de eerder gepubliceerde Wijze van Toezicht en vervangen eerder gepubliceerde documenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie over dit onderwerp.