Werkinstructie beoordelen van gewijzigde machines

Ombouwen van machines gebeurt om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om haar uit te breiden met een extra functie of om de prestatie te verbeteren. Als u een machine wijzigt, kunt u vanaf dat moment beschouwd worden als fabrikant van een nieuwe machine, met bijbehorende wettelijke verplichtingen. Deze werkinstructie beschrijft welke verplichtingen dat zijn en welke stappen u moet nemen bij het wijzigen van machines, inclusief de onderbouwing hiervoor in het Technisch Dossier. Deze werkinstructie vervangt eerder gepubliceerde documenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) over dit onderwerp.