Basisinspectiemodule Arbozorg - RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand

De BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg is bruikbaar in alle organisaties waar de Arbowet van toepassing is. Deze BIM is vooral geschikt bij initiele inspecties waarbij wordt geïnspecteerd op de RI&E, het basiscontract en/of op deskundige bijstand.