Bedrijfsarts/arbodienst

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk en begint met een goed arbobeleid. Een arbokerndeskundige (bedrijfsarts of arbodienst) kan u helpen bij het vaststellen van arbobeleid.

Waarom een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen?

Volgens de Arbowet moet u een gecertificeerde arbokerndeskundige inschakelen voor:

  • advisering en toetsing van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij minder dan 26 medewerkers kan een bedrijf gebruik maken van een erkende branche-RI&E. Deze hoeft dan niet getoetst te worden.
  • ziekteverzuimbegeleiding
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
  • aanstellingskeuringen

Daarnaast kunt u bij de arbodienst of bedrijfsarts ook terecht voor advies over preventie en duurzame inzetbaarheid.

Zelfinspectie Gezond en veilig werken

Is uw arbobeleid op orde? Gebruik de Zelfinspectietool gezond en veilig werken.