Basisinspectiemodule Fysieke belasting - Werkplekinrichting

Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar op alle werkplekken (muv kantoor- en beeldschermwerkplekken, zie hiervoor BIM kantoorwerkplekinrichting).