Monitor arbeidsongevallen 2022

Er gebeuren dagelijks ongevallen op de werkvloer die in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden. Het is daarom belangrijk dat dat arbeidsveiligheid een prominente plek heeft in het beleid van de werkgever.

De Nederlandse Arbeidsinspectie wil bijdragen aan het leren van (ernstige) arbeidsongevallen, zodat deze in de toekomst vaker kunnen worden voorkomen. Daarom stelt de Arbeidsinspectie jaarlijks een Monitor Arbeidsongevallen op, aan de hand van de informatie die de Arbeidsinspectie verzamelt bij ongevalsonderzoek.

Dit jaar bevat de Monitor verdiepende hoofdstukken over ongevallen met stagiairs, leerlingen en studenten als slachtoffer en ongevallen met gevaarlijke stoffen.