Onderzoek naar de uitvoering van de Uniforme loonwaardemethode

In Nederland bestaan 2 voorzieningen die werkgevers compenseren in de loonkosten voor een verminderde productiviteit of loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking: loonkostensubsidie voor de gemeentelijke doelgroep en loondispensatie voor de Wajong-doelgroep. Voor het berekenen van de loonkostensubsidie of hoogte van de loondispensatie is een loonwaardebepaling nodig. Per 1 juli 2021 is de uniforme loonwaardemethode (ULM) ingevoerd. De Arbeidsinspectie kijkt vanuit haar wettelijke taak naar de doeltreffendheid van de uitvoering van de ULM.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzocht of de invoering van de uniforme loonwaardemethode bij gemeenten en UWV bijdraagt aan het wegnemen van belemmeringen bij werkgevers om meer mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden. Daarnaast heeft zij onderzocht of de uniforme loonwaardemethode een vooruitgang is ten opzichte van de eerdere situatie waarin er 6 loonwaardemethode waren. In 6 arbeidsmarktregio’s heeft de Arbeidsinspectie de onderzoeksactiviteiten uitgevoerd bij het UWV-kantoor, de centrumgemeente en een andere gemeente.