Programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022

Deze rapportage geeft inzicht in de uitvoering van de Nederlandse Arbeidsinspectie in het programma Uitzendbureaus over de periode 2020-2022. Hierin blikken we terug op een bewogen programmaperiode waarin COVID-19, de oorlog in Oekraïne en krapte op de arbeidsmarkt van grote invloed zijn geweest. In deze branche en bij de inlenende bedrijven vinden regelmatig misstanden en malafide praktijken plaats. Het programma Uitzendbureaus richt zich dan ook op het terugdringen van risico’s op gebied van oneerlijk werk en arbeidsongevallen bij uitzendkrachten, met speciale aandacht voor de sector distributiecentra.