Blootstelling gevaarlijke stoffen bij composietbedrijven

De Inspectie SZW inspecteert bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, waaronder bedrijven die werken met composieten. Jaarlijks overlijden in Nederland 3000 mensen nadat ze - vaak al lang geleden - op hun werk werden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Ook worden duizenden werknemers ziek.

De Inspectie SZW wil blootstelling aan deze stoffen terugbrengen. Uit onderzoek blijkt dat er op dit gebied nog ruimte voor verbetering is bij composietbedrijven, leveranciers en de brancheorganisaties. Bekijk de resultaten van het effectonderzoek in onderstaand rapport.