Toezicht op nucleaire installaties

Het toezicht op veilig en gezond werken bij nucleaire installaties is een complexe zaak, waarbij verschillende inspectiediensten betrokken zijn. Dit toezicht is gebaseerd op de Kernenergiewet (KEW), de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de van deze wetten afgeleide besluiten en ministeriƫle regelingen. De Inspectie SZW en de ANVS zijn de belangrijkste toezichthouders.

In het algemeen houdt de ANVS toezicht op de naleving van de KEW-bepalingen voor wat betreft de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming van het milieu en houdt de Inspectie SZW toezicht op de naleving van de KEW-bepalingen voor wat betreft de stralingsbescherming van werknemers en houdt tevens toezicht op de naleving van de Arbowetbepalingen.