Ioniserende straling

Ioniserende straling, in de volksmond ook wel radioactieve straling genoemd, is afkomstig van radioactieve stoffen of röntgentoestellen. Ioniserende straling is zeer schadelijk. Daarom zijn er strikte regels voor het werken met ioniserende straling. Deze regels worden beschreven in de Kernenergiewet en de daarvan afgeleide ministeriële besluiten en regelingen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of deze wetgeving wordt nageleefd als het gaat om werknemersbescherming.

Gezond en veilig werken met ioniserende straling

Iedereen die met een röntgentoestel of radioactieve bron werkt, of daarbij in de buurt verblijft, loopt het risico op gezondheidsschade. Ook bij een lage dosis. Als werkgever moet u daarom de werkplekken goed inrichten om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Raadpleeg de publicatie 'Gezond en veilig werken met straling'.

Vergunning voor werken met ioniserende straling

Daarnaast moet u een vergunning of een registratie aanvragen bij werkzaamheden met of in de buurt van een röntgentoestel of radioactieve bron, of voor het in opslag hebben hiervan. Hiervoor kunt u terecht bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Meld stralingsincidenten

Stralingsincidenten moeten worden gemeld bij de ANVS.
Gaat het om een spoedeisend incident? Bel dan direct met 088 - 4890 500. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend.
Minder spoedeisende incidenten kunt u digitaal melden via het formulier, dat u vindt op de website van de ANVS. Zie: autoriteitnvs.nl/aanvragen-en-melden

Inspectieresultaten

De Nederlandse Arbeidsinspectie inspecteert op gezond en veilig werken met ioniserende straling.
Lees de inspectieresultaten onder Publicaties.

Meer informatie

Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - beroepsmatige blootstelling (autoriteitnvs.nl)

Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - deskundigheid (autoriteitnvs.nl)