Herinspectieproject duikarbeid

Eind 2016 en begin 2017 heeft de Inspectie SZW herinspecties uitgevoerd bij duikbedrijven waar bij een inspectie in 2015 overtredingen waren geconstateerd. Bij bijna alle bedrijven blijken bij herinspectie de overtredingen opgeheven te zijn, wat bijdraagt aan veilig duiken.