Jaarverslag 2020

Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt. De uitbraak van COVID-19 maakte ontwikkelingen zichtbaarder die ons eigenlijk al bekend waren. De urgentie om daar wat aan te doen werd alleen maar groter. Ondanks de beperkende maatregelen heeft Inspectie SZW ook in 2020 gewerkt aan het bereiken van maatschappelijke effecten rond gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Bekijk het jaarverslag: