Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022

Dit jaarplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022 wil uitvoeren.