Jaarplan Inspectie SZW 2018 (pdf)

Dit jaarplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die de Inspectie SZW in 2018 wil uitvoeren.