Sportduikinstructie en de regels

Voor de sportduikinstructeur staan de meeste bepalingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat is een uitwerking van de Arbeidsomstandighedenwet naar speciale onderwerpen, waaronder dus ook duiken (Werken onder Overdruk: hoofdstuk 6, Afdeling 5, artikel 6.13, lid 3).