Verkenning naar arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling in domestic work

De inspectie SZW heeft (in 2018 en 2019) onderzoek gedaan naar de aard en omvang van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling in werk in particuliere huishoudens onder de titel ‘domestic work’. De Inspectie SZW ziet een stapeling van risico’s bij werknemers met een kwetsbare arbeidspositie. Beperkte werkzekerheid in combinatie met beperkte bestaanszekerheid vergroot de afhankelijkheidspositie van werknemers. Door deze afhankelijkheid bestaat het risico op onderbetaling, te lange werktijden, illegale tewerkstelling en uitbuiting.

De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld met partners van ‘The Joint Action Day(JAD). Het onderzoek richtte zich op 4  groepen met verhoogd risico op ernstige benadeling of arbeidsuitbuiting die uit de literatuur naar voren kwamen: au pairs, private servants, arbeidsmigranten in de 24-uurszorg en ongedocumenteerde huishoudelijk werkers. Zij werken achter de voordeur bij particulieren thuis en wonen soms bij hun werkgever in huis. De werk- en leefomgeving van deze werknemers heeft om die reden een onzichtbaar, verborgen karakter. De Inspectie heeft met dit onderzoek, door middel van deskresearch, interviews, analyse van binnengekomen meldingen en van uitgevoerde inspecties en strafrechtelijk onderzoek geprobeerd het onzichtbare zichtbaar te maken. De Inspectie heeft de aanpak van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling hoog geprioriteerd en zet met een gecoördineerde integrale aanpak in op preventie, detectie, het stoppen van de misstanden en beschermenvan benadeelden.