Nationaal Dreigingsbeeld 2017

De Nationale Politie heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht een dreigingsbeeld te maken voor het thema Mensenhandel Overige uitbuiting. Onder overige uitbuiting wordt in deze rapportage drie categorieën van uitbuiting verstaan, te weten arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening. Dit rapport vormt de basis voor de paragraaf Arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen dienstverlening in het rapport Nationaal Dreigingsbeeld 2017 van de nationale politie.