Juridisch adviseur aangehouden voor NOW-fraude

Een juridisch adviseur is woensdag 24 januari in Amsterdam aangehouden in verband met zijn vermoedelijke rol in een grootschalige NOW-fraude. De aanhouding werd verricht door de Opsporingsdienst Nederlandse Arbeidsinspectie. Naast de aanhouding hebben de rechercheurs een aan hem gelieerd bedrijfspand doorzocht. Daarbij is onder meer een grote som geld in beslag genomen. De aanhouding vond plaats onder gezag van het Functioneel Parket.

Het is niet de eerste onderzoeksactie in deze NOW-fraude zaak. Al eerder werd er door de Arbeidsinspectie beslag gelegd op 2 woningen in Almere en zijn 2 verdachten door rechercheurs van de Opsporingsdienst gehoord.

Het onderzoek richt zich op 2 Amsterdamse horecabedrijven die vermoedelijk hebben gefraudeerd met ruim € 200.000 aan NOW-gelden. Gedurende het onderzoek ontstond het vermoeden dat de juridisch adviseur van de bedrijven een faciliterende rol heeft gespeeld bij de fraude. Hij is vermoedelijk nauw betrokken geweest bij de administratie van het bedrijf en het NOW-traject. Dit terwijl hij wist of had moeten weten dat sprake was van fraude.

In overleg met het Functioneel Parket werd daarom besloten de man aan te houden en een doorzoeking te doen in het bedrijfspand van waaruit hij werkzaam is. De Arbeidsinspectie hecht er belang aan dat malafide facilitators worden aangepakt. Door hun handelen dragen zij bij aan het voortbestaan van fraude en oneerlijke concurrentie. Dit terwijl zij als potentiële poortwachter juist een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen van fraude.

NOW-regeling

De coronacrisis was voor de samenleving - en met name voor ondernemers - een zware tijd. De overheid heeft ondernemers met verschillende financiële regelingen ondersteund, waaronder de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Door deze regeling werden ondernemers in staat gesteld om werknemers in dienst te houden en door te betalen. Helaas maakten sommige ondernemers misbruik van deze regeling. Dat is fraude; maatschappelijk onacceptabel. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie (OM) geven ook nadat de regeling is stopgezet nog prioriteit aan de opsporing van deze fraudemisdrijven. Hierbij worden verschillende interventies ingezet met een focus op het terughalen van de onterecht verkregen gelden.