Beslag gelegd op 2 woningen in Almere wegens NOW-fraude

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft begin november beslag gelegd op 2 woningen in Almere. Afgelopen weken zijn de verdachten door rechercheurs van de Opsporingsdienst gehoord. Het vermoeden is dat beide personen voor ruim 200.000 euro gefraudeerd hebben met NOW-gelden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.

Na onderzoek van UWV, die de NOW-gelden uitkeert, deed zij vorig jaar december bij de Arbeidsinspectie melding van mogelijke fraude van 2 horecabedrijven gevestigd in Amsterdam. Het gaat om een café en een broodjeszaak met dezelfde vennoten.

De verdachten hebben voor beide ondernemingen 7 keer NOW-subsidies aangevraagd bij het UWV. In de periode dat de regeling gold is voor ruim 200.000 euro aan voorschotten gegeven door het UWV. Het vermoeden is dat het overgrote deel van deze gelden niet gebruikt zijn voor het doorbetalen van lonen van werknemers in dienst van de 2 horecabedrijven. Wat wel het doel van de regeling is. Een groot deel van het NOW-geld is overgemaakt naar privérekeningen van de vennoten en hun partners.

De fraude met de NOW-gelden is dan ook de reden dat er beslag is gelegd op de 2 woningen van de vennoten van de ondernemingen. De beslaglegging gebeurde begin november. Gelijktijdig zijn de 2 vennoten uitgenodigd voor een verhoor met de rechercheurs van de Opsporingsdienst Arbeidsinspectie. Het verhoor heeft inmiddels plaatsgevonden. Het onderzoek naar de mogelijke fraude wordt voortgezet.

Naast het strafrechtelijk onderzoek is door de gemeente Amsterdam, in het kader van de wet BIBOB, onderzoek gedaan naar de vergunningen van de 2 horecabedrijven.

NOW-regeling
De coronacrisis was voor de samenleving- en met name voor ondernemers- een zware tijd. De overheid heeft ondernemers met verschillende financiële regelingen ondersteund, waaronder de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Door deze regeling werden ondernemers in staat gesteld om werknemers in dienst te houden en door te betalen. Helaas maakten sommige ondernemers misbruik van deze regeling. Dat is fraude; maatschappelijk onacceptabel. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie (OM) geven ook nadat de regeling is stopgezet nog prioriteit aan de opsporing van deze fraudemisdrijven. Hierbij worden verschillende interventies ingezet met een focus op het terughalen van de onterecht verkregen gelden.