Gezamenlijke inspectie Noordrijn-Westfalen en Arbeidsinspectie

De Duitse inspectie van Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben dit weekend, 12 en 13 februari, huisvestingscontroles uitgevoerd in het Duits-Nederlandse grensgebied. In totaal zijn zes huis-accommodaties in het Duitse Geldern en Emmerich gecontroleerd op bouwvoorschriften, woonkwaliteit, overbevolking en hygiënevoorschriften.

De controle bevestigde het vermoeden dat werknemers, voornamelijk uit Roemenië en Bulgarije, ernstig benadeeld worden door uitzendbureaus in het Duits-Nederlandse grensgebied. In de gecontroleerde accommodaties werden significante tekortkomingen op het gebied van brandbeveiliging, schimmel, ongedierte, een gebrek aan stroomvoorziening en andere bouw- en woningwetten geconstateerd.

De Arbeidsinspectie heeft tijdens de controles gesprekken gevoerd met de arbeidsmigranten. De inspecteurs vermoeden overtredingen van de verschillende arbeidswetten als minimumloon en werktijden. Dit wordt de komende tijd verder uitgezocht door de inspecteurs.

Meer dan 140 mensen werden op de twee controledagen gecontroleerd door 40 medewerkers van verschillende Duitse en Nederlandse instanties. De controleactie werd geïnitieerd en gecoördineerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeentelijke Zaken, Bouw en Gelijkheid van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Veel werknemers zijn gehuisvest in collectieve huisvesting in Duitsland en werken in Nederland via uitzendbureaus, die voornamelijk werknemers uitlenen in de vleesverwerkende industrie.