Waarschuwing: onveilig oplosmiddelen-regenereerapparaat (solvent recycler)

De Nederlandse Arbeidsinspectie waarschuwt (professionele) gebruikers die gebruik maken van een ‘Oplosmiddelen-regenereerapparaat’ (solvent recycler). Dit apparaat kan bij gebruik ernstig explosiegevaar opleveren.

Het gebruik van het Hamach URS 600- en Hamach URS 600SS-apparaat kan kan explosiegevaar met ernstige gevolgen hebben. Door de combinatie van gekozen materialen, de gebruikte middelen en de omgeving waarin het apparaat staat, bestaat de kans dat er een explosief mengsel ontstaat binnenin de behuizing en mogelijk ook buiten het apparaat. Daarnaast wordt in de handleiding niet duidelijk beschreven hoe een Hamach URS 600(SS)-apparaat veilig moet worden geïnstalleerd, opgesteld, gebruikt en/of onderhouden. Bij het niet toepassen van de juiste beheersmaatregelen bestaat gevaar voor explosie. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vastgesteld dat het Hamach URS 600(SS)-apparaat niet op de markt is gebracht volgens de van toepassing zijnde Warenwetbesluiten.

De fabrikant, E.M.M. International B.V. heeft de bij hem bekende gebruikers c.q. afnemers ervan in kennis gesteld dat het apparaat niet mag worden gebruikt. Mogelijk zijn deze apparaten via internet in de gehele Europese Unie aangeboden. De bezitter van een oplosmiddelen-regenereerapparaat van dit type wordt dringend verzocht bij vragen contact op te nemen met de fabrikant.

De fabrikant van het Oplosmiddelen regenereerapparaat is:
E.M.M. International B.V.
Bohemenstraat 19
8028 SB Zwolle
Nederland

Solvent recycler