Inspectieresultaten rolsteigers 2020

Van 1 september 2020 tot 1 december 2020 hebben arbeidsinspecteurs door het hele land rolsteigers gecontroleerd. Ze bezochten kleine bouwplaatsen waar vooral schilders-, installatie- en onderhoudsbedrijven en aannemers werkten. In 91% van de gevallen hebben zij actie ondernomen, bijvoorbeeld door een waarschuwing te geven, het werk stil te leggen of een boete te geven. 

Elk jaar overlijden gemiddeld 2 mensen door een val van een rolsteiger. Tientallen werknemers houden blijvend last na een ongeluk.

Inspecties

De inspecteurs bezochten door het hele land 275 bouwplaatsen. Bij de controles lag de focus op het veilig gebruik van de rolsteiger en op de arbozorg verplichtingen.

Veilig gebruik rolsteiger

  • De rolsteiger moet veilig zijn opgebouwd. Zo moeten er leuningen zijn om te voorkomen dat iemand er vanaf valt. En stabilisatoren om te voorkomen dat de hele rolsteiger omvalt.
  • De rolsteiger moet veilig worden gebruikt. Zo moeten de stabilisatoren goed zijn geplaatst om hun werk te doen. De wielen moeten tijdens het gebruik op de rem staan. Beklimmen van de rolsteiger mag alleen aan de binnenkant.

Veel ondernemers presteren ondermaats op veiligheid bij de opbouw en het gebruik van rolsteigers.

Arbozorg

Wie professioneel op hoogte aan de slag gaat, moet eerst een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) maken. Dat zijn hulpmiddelen om risico’s te herkennen en te beheersen. Dit is een wettelijke verplichting, ook bij inhuur van zzp’ers en ook als zzp’ers andere zzp’ers inzetten. Een RI&E en PvA zijn uniek voor elke locatie: een standaard gedownload printje of afvinklijstje is dan ook niet genoeg.

Bij het gebruik van een rolsteiger denken veel werkgevers, werknemers en zzp’ers van tevoren niet goed na over de risico’s en hoe die te beheersen.

Resultaten

Inspecteurs troffen veel gevaarlijke situaties aan. In 91% van de gevallen moesten ze actie ondernemen.

In ongeveer 1 op de 6 gevallen was de arbozorg niet op orde. Zzp’ers die anderen inschakelen  waren niet op de hoogte dat zij voor hen de arboverplichtingen van een werkgever hebben.

250 situaties niet in orde*

250 situaties niet in orde*
Situaties niet in orde inspecties rolsteigers 2020
Valgevaar191
Onstabiele steiger114
Arbozorg63

*Meerdere overtredingen per situatie mogelijk

Brontabel als csv (105 bytes)

485 sancties in totaal

485 sancties in totaal
Aantal sancties inspecties rolsteigers 2020
Stillegging zonder boete194
Stillegging met boete46
Boete33
Eis52
Kennisgeving eis7
Waarschuwing153
Brontabel als csv (158 bytes)

Effecten

Inspecteurs hebben een maand na de controle contact opgenomen met ongeveer 160 van de ondernemers die een sanctie kregen. Driekwart van hen heeft inmiddels maatregelen genomen om voortaan veiliger met rolsteigers te werken. Die maatregelen variëren van het opstellen van een RI&E tot het vervangen van oud ondeugdelijk materiaal door modern veilig materiaal.      

Met enkele brancheorganisatie is de Inspectie in gesprek naar aanleiding van de inspectieresultaten. Deze organisaties spelen een belangrijke rol bij het informeren en motiveren van hun achterban.

Attenderen en informeren

De Inspectie heeft voor en tijdens de inspecties professionele gebruikers gewezen op het belang van veilig werken met rolsteigers. In vakmedia verschenen nieuwsberichten waarin de controles werden aangekondigd. En op social media advertenties om te wijzen op het belang van veilig werken met rolsteigers. In de nieuwsberichten en advertenties stonden ook links naar hulpmiddelen waarmee het makkelijker is om aan de regels te voldoen. Eind november publiceerde de Inspectie de voorlopige inspectieresultaten. Voor NOS Nieuwsuur aanleiding om mee op inspectie te gaan en een inspecteur aan het woord te laten.