Rolsteigers

Met rolsteigers gebeuren nog steeds veel ongelukken. Elk jaar komen gemiddeld 2 mensen om het leven door een val van een rolsteiger. Tientallen houden er blijvend letsel aan over.

Mensen vallen van rolsteigers omdat bijvoorbeeld de leuningen ontbreken of omdat ze hun evenwicht verliezen terwijl ze aan de buitenkant omhoog klimmen. Ook komt het voor dat de rolsteiger niet stabiel staat en met iemand erop omvalt. Er gebeuren ook ongevallen waarbij mensen worden geraakt door voorwerpen die van een rolsteiger vallen.

Ongevallen met rolsteigers gebeuren vaak doordat mensen de handleiding niet volgen, ze het materiaal verkeerd gebruiken en doordat ze niet de juiste veiligheidsmaatregelen nemen.

Als er bij een inspectiebezoek sprake is van valgevaar, dan volgt er onherroepelijk een boete en legt de Nederlandse Arbeidsinspectie de werkzaamheden stil.

Risico's in kaart

Veilig werken begint met een goede voorbereiding. De keuze om een rolsteiger in te zetten voor tijdelijk werk op hoogte maak je op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA). Door de risico's te herkennen en te beheersen kun je veilig werken, ook met een rolsteiger.

Een RI&E (met PvA) is een wettelijke verplichting, ook voor bedrijven met weinig werknemers. En ook als er zzp'ers worden ingezet.

Als RI&E en PvA onvolledig zijn - omdat bijvoorbeeld niet alle risico's of maatregelen zijn beschreven - volgt een waarschuwing. Als een bedrijf geen RI&E en PvA heeft, dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.

Meer informatie?

Het A-blad rolsteigers van Volandis - compleet met handige checklist - bevat duidelijke informatie over het veilig opbouwen. Als u volgens dit A-blad werkt, dan voldoet u aan de wettelijke eisen voor veilig werken met de rolsteiger. Overigens mag u de rolsteiger ook op een andere manier opbouwen dan in het A-blad staat beschreven. U moet dan wel kunnen aantonen dat u met uw eigen methode minimaal hetzelfde niveau van bescherming biedt.

Werkgevers die meer willen weten over de RI&E en PvA kunnen onder meer terecht op de Zelfinspectie gezond en veilig werken. Die geeft een werkgever aan de hand van een aantal vragen inzicht in de stand van zaken rond de RI&E en PvA.