Pakketbezorgers

Binnen de pakketbezorging zijn steeds meer bedrijven actief. Tijdens de pandemie zijn de aantallen te bezorgen pakketten namelijk explosief gestegen. Eerlijk betaald worden voor het werk dat u doet. Normaal toch? Helaas zien we in de praktijk dat het bezorgen van veel pakketten op een dag enkele risico’s met zich meebrengt.

Wat zien we in de sector?

Uit de onderzoeken van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat in veel gevallen pakketbezorgers onderbetaald worden, ze te lang werken en soms ook illegaal te werk gesteld worden. De Inspectie ziet ook regelmatig dat pakketbezorgers naast hun werkzaamheden een uitkering hebben. Niet de bedoeling natuurlijk, want hier zijn consequenties aan verbonden. Deze resultaten waren aanleiding voor de Inspectie om meer te gaan inspecteren in deze sector.

Welke situatie?

Waar controleert de Inspectie dan op?

  1. Wordt er voldoende betaald?
    U dient voor alle gewerkte uren tenminste het minimumloon uitbetaald te krijgen, die uren dienen te worden bijgehouden, ook als u per pakket betaald wordt. Het loon dient op uw bankrekening te worden overgemaakt.
  2. Is er een overeenkomst?
    Zorg dat u een arbeidscontract krijgt waarin staat wat uw rechten en plichten zijn, hoeveel u verdient en hoelang u moet werken.
  3. Is er een tewerkstellingsvergunning?
    Voor arbeidskrachten die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, gelden de regels van de Wet arbeid vreemdelingen. Voor de werkzaamheden is een vergunning nodig waaruit blijkt dat er in Nederland gewerkt mag worden. Bekijk meer informatie over de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Met wie werkt de Inspectie samen?

Tijdens de inspecties zal de Nederlandse Arbeidsinspectie altijd samenwerken met andere instanties zoals, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Politie en uitkeringsinstanties. De ILT voert transportinspecties uit en controleert daarbij ook op de naleving van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit Vervoer. Bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) kunt u een Eurovergunning aanvragen als u goederen vervoert.

Werkgever: inspecteer uzelf

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of het beleid en de werkwijze van uw bedrijf op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. Verder krijgt u tips en aanwijzingen om de veiligheid van uw werknemers nog beter te waarborgen.

Huurt u een uitzendbureau in? Check uw uitzendbureau

Huurt u een uitzendbureau in? Dan bent u er mede verantwoordelijk voor dat het uitzendbureau volgens de wet- en regelgeving werkt. Om dit te controleren heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie een online checklist ontwikkeld. Aan de hand van negen criteria kunt u beoordelen of de kans groot is dat het uitzendbureau zich aan de regels houdt. Het is echter geen garantie. Blijf daarom altijd alert op signalen van misstanden.  Ga naar checklistuitzendbureaus.nl om de check te doen.