Duikarbeid melden

U bent verplicht bepaalde duikwerkzaamheden, beschreven in artikel 6.17, lid 1 van het Arbobesluit, vooraf te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. De melding moet ten minste 5 werkdagen vóór aanvang van de duikwerkzaamheden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie binnen zijn.

Het gaat om duikwerk onder de volgende omstandigheden:

  • dieper dan 9 meter
  • bij een stroming sneller dan 0,5 meter per seconde
  • met voorgenomen decompressie
  • met een ademgas anders dan lucht
  • langer dan een week
  • voor de ondergrondse winningsindustrie of de winningsindustrie die delfstoffen wint met behulp van boringen

Voor het gebruik van het online meldformulier is een autorisatie nodig. Als u de autorisatie nog niet heeft, kunt u die via hetzelfde formulier aanvragen. Ga naar het online meldformulier Duikarbeid van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Bijzondere gevallen

Mijnbouwgerelateerde duikwerkzaamheden en duikwerkzaamheden betreffende windmolenparken en delfstoffenwinning kunt u melden bij het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) via het algemene e-mailadres: info@sodm.nl

Duikwerkzaamheden die in het kader van een opleiding tot duiker worden verricht, vallen niet onder deze verplichting. Oefenduiken buiten het kader van een opleiding tot duiker moeten wel worden gemeld.

Let op! De melding moet ten minste 5 werkdagen vóór aanvang van de duikwerkzaamheden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie binnen zijn.