Certificerende en keurende instellingen

In aanmerking komen voor een aanwijzing/aanmelding door de Nederlandse Arbeidsinspectie voor een werkveld met een wettelijk verplicht certificaat?

Doorloop alle stappen

Heeft u de juiste stappen gezet? Bekijk alle stappen

Meldformulier

Voor het gebruik van dit formulier is een autorisatie nodig. Heeft u nog geen autorisatie? Vraag die dan aan via het formulier Autorisatie aanvragen.

Is de accreditatie door de Raad van Accreditatie afgerond? Vul dan het digitale formulier Aanvraag aanwijzing conformiteitsbeoordelingsinstellingen (CBI) in en voeg de gevraagde documenten toe.