Jonge influencers

Jonge influencers zijn personen jonger dan 13 jaar die met enige regelmaat ‘content’ plaatsen op sociale media. Sommige jonge influencers hebben veel volgers en genereren  – op basis van de inhoud van hun content –  hoge verdiensten. Hierdoor is soms niet direct duidelijk of het gaat om werk of een hobby.

In de wet staat dat kinderen tot 13 jaar in Nederland niet mogen werken; dat is een algeheel verbod: het verbod op kinderarbeid. Er is ontheffing van dit verbod mogelijk als er sprake is van cultureel werk (artistieke arbeid).

Vermoedt u dat bij een jonge influencer sprake is van werk? Dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via 0800-5151 of het meldformulier.

Gegevens doorgeven

Om de melding zo goed mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij u om in ieder geval onderstaande aan ons door te geven:

  • naam jonge influencer;
  • platform (Youtube, Instagram, TikTok, etc);
  • omschrijving situatie;
  • link naar post influencer.